Guten Tag!

Moje ime je Sara i profesor sam nemačkog jezika. Osnovne studije, smera germanistika: nemački jezik i književnost, završila sam na Filološkom fakultetu u Beogradu gde sam potom upisala i master. Aktivno predajem nemački jezik već sedam godina i u toku rada stekla sam iskustvo u držanju časova kako deci, tako i studentima i odraslima.

U toku nastave nastojim da čas bude kreativno organizovan, kao i da se podjednako posvećuje pažnja svim jezičkim veštinama, odnosno: govoru, slušanju, čitanju, pisanju. Nastava se odvija na nemačkom i učenik je aktivno uključen u nastavu sve vreme budući da su grupe male.
Pored nemačkog, tečno govorim i engleski i španski, a u toku studija sam imala prilike da učim i švedski, ruski i japanski. Smatram da „sa svakim naučenim novim jezikom dobijamo novu dušu“.
U slobodno vreme volim da čitam, plešem i naravno učim strane jezike.