Kursevi stranih jezika

Engleski


Nemački


Francuski


Španski


Italijanski


RuskiNorveški


Naš princip rada

Jezički kursevi u našem centru organizovani su u radu u manjim grupama (od 3 do 8 polaznika) radi lakšeg savladavanja četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje, govor.

Programi rada i udžbenici prilagođeni su uzrastu i nivou, i u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom.

Princip nastave je individialan pristup, odnosno uz poseban obzir predavača na pojedinačne potrebe svakog polaznika, i interaktivan, uz upotrebu raznih audiovizuelnih i drugih učila u cilju stimulisanja komunikacije među članovima grupe.

Ulazno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja je besplatno; po završenom kursu polaznik polaže test stručnosti i u zavisnosti od rezulata, dobija diplomu o završenom kursu.

Kriterijumi nivelacije od A1 do C2 nivoa u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za učenje, nastavu i evaluaciju jezika preporučenim od strane Odseka za jezičku politiku Saveta Evrope sa ciljem da se obezbedi standardizovan metod za nastavu jezika i nivelaciju znanja za sve evropske jezike.

U tabeli na desnoj strani nalazi se pregled jezičkih nivoa:

CEFR nivo

Nivoi prema programima

A1

Starter
 Niži početni
A1/1
A1/2

A2

Elementary
Početni
A2/1
A2/2

B1

Pre-Intermediate
Niži srednji
B1/1
B1/2
Intermediate
Srednji
B1/3

B2

B2/1
Upper-Intermediate
Viši srednji
B2/2
B2/3

C1

Advance
Napredni
C1/1
C1/2

C2

Upper-Advance
Viši napredni
C2/1
C2/2

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Kursevi za odrasle

Tečajevi jezika za odrasle osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije. Nakon ulaznog testiranja i razgovora, polaznici se raspoređuju u grupe prema nivou znanja, potrebama i željama. Program svakog jezičkog kursa podrazumeva upotrebu najsavremenijih udžbenika, odgovarajućeg audiovizuelnog materijala i vežbi koje podstiču interaktivno učenje i komunikaciju među studentima.

U fokusu nastave je razvijanje komunikativne kompetencije što znači da se uz učenje i savladavanje jezika, polaznici izlažu i širim kulturnim obeležjima, tj. upoznaju sa nezabilaznom kulturom življenja.

 

engleski   nemački     francuski     španski    italijanski    ruski    norveški

 • Organizovani su u trajanju od 4 meseca (dva puta nedeljno po 90 minuta).


 • Intenzivni kursevi  traju 2 meseca (četiri puta nedeljno po 90 minuta).


 • Mogućnost individualnih ili poluindividualnih kurseva za one koji bolje uče samostalno.


 • Poslovni kursevi engleskog i nemačkog.


 • Pričaonice: konverzacijski kursevi za sve jezike.


 • Priprema za standardizovane testove TOEFL i IELTS, i Cambridge ispite (KET, PET, FCE, CAE, CPE).


 • Mogućnost nastave u firmama, uz visok popust za organizovane grupe.

 •  

Kursevi za decu

Nastava za decu osmišljena je sa idejom da se učesnici pre svega zabave i zavole ono što uče, kako bi lakše upili znanje. Polaznicima se praktičan materijal približava kroz igru, pesmu, glumu i crtanje, a potom kroz primenu stečenog znanja u interaktivnim vežbama koje obrađuju svakodnevne aktivnosti i pojave

Programi rada su prilagođeni uzrastu, tj. školskom razredu učenika i uključuju raznovrsne edukativne i zanimljive teme. Materijal prati redovnu školsku nastavu, kroz specijalizovan CLIL pristup (Content and Language Integrated Learning) i omogućava mladim polaznicima da se identifikuju i povežu školsko i svakodnevno znanje kroz aktivnosti učenja jezika.

 • Organizovani su tokom cele školske godine.

 • Nastava se održava dva puta nedeljno po 60 minuta, a za najmlađe polaznike predškolskog uzrasta dva puta nedeljno po 45 minuta.

 • Časovi se održavaju u prostorijama prilagođenim radu sa decom, uz upotrebu didaktičkih igračaka, rekvizita i raznovrsnog audiovizuelnog materijala.

 • Pogrami su dinamični, a nastavni materijal tematsko, saznajno i kulturološki prilagođen uzrastu.

 • Mogućnost učestovovanja u tematsko-kreativnim radionicama.

 • Dostuponost vannastavne pomoći: dopunske nastave, pripreme za testove i besplatne konsultacije profesora.

 •  

Priprema za zvanične ispite TOEFL, IELTS i Cambridge

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je standardizovan ispit iz engleskog jezika, neophodan nematernjim govornicima pri upisu na američke, kanadske i druge institucije višeg obrazovanja. Osim univerziteta i koledža, položen TEOFL ispit zahtevaju i brojne državne agencije, stipendijski programi kao i agencije za odobrenje/izdavanje raznih sertifikata I dozvola. TOEFL ispit ocenjuje nivo znanja engleskog jezika, tj. sposopbnost komunikacije medjunarodnog kandidata u akademskom okruženju i drugim aspektima studentskog života, na engleskom jeziku.

Trenutno, oko 4,400 obrazovnih i drugih institucija širom sveta prihvata položen TOEFL ispit pri prijavnom procesu.  Neophodan broj poena značajno varira od jedne organizacije do druge te se kandidatu savetuje da se unapred informiše o zahtevima ciljane institucije. Sertifikat o položenom ispitu važi dve godine.

TOEFL ispit traje od 210 do 240 minuta (sa predviđenim pauzama) i obuhvata četiri celine čitanje, slušanje, govor i pisanje. Okviran format ispita izgleda ovako: po 60 minuta za odeljke čitanja i slušanja, oko 50 minuta za odeljak pisanja i oko 20 minuta za razgovor.  U Srbiji se može polagati u Beogradu, Nišu i Subotici i to isključivo putem računara (IBT – Internet Based Test).

Pripremni  kurs za TOEFL ispit u Obrazovnom centru Esperanto traje od 2 ipo do 5 meseci, u zavisnosti od postojećeg znanja polaznika i intenziteta kursa. Početni nivo znanja se određuje ulaznim testom, pre početka kursa. Kurs obuhvata fond  od 40-80 školskih časova i pohadja se intenzitetom od 2 ili 3 puta po 90minuta nedeljno. Kandidati se pripremaju za ispit uz pomoć najsavremenijih materijala i tehnologije a kroz predavanja i vežbe upoznaju se i navikavaju na sam format ispita i kako primeniti stečeno znanje pri samom ispitu. Prolaznost naših kandidata na medjunarodnim ispitima je 100%.

toefl

IELTS (International English Language Testing System) je zvaničan ispit koji ocenjuje nivo znanja i upotrebne funcionalnosti egleskog jezika, kod kandidata koji žele da studiraju rade ili migriraju u zemlje enleskog govornog područja, tj. gde se engleski jezik koristi kao zvaničan. IELTS jasno identifikuje nivo znanja pridržavajući se skale od 1 (non-user) do 9 (expert) i zvanično je prihvaćen u Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, UK, kao i određenim institucijama u Sjedinjenim Državama. Tražen nivo znanja varira od države do države, te se kandidati savetuju da za detaljne informacije posete oficijalne državne imigracione web stranice. Sertifikat o položenom ispitu važi dve godine.

Postoje dve varijacije IELTS-a, akademski (Academic) i opšti (General Training). Prvi je neophodan za upis na institucije višeg obrazovanja, a opšti za potrebe izdavanja viza, profesionalnog usavršavanja itd. Obe verzije testa obezbeđuju validnu procenu 4 jezičke veštine – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Okviran format ispita izgleda ovako: 30 minuta za odeljak slušanja, po 60 minuta za odeljke čitanja I pisanja i 10 do 15 minuta razgovora sa ovlašćenim ispitivačem. U Srbiji je polaganje IELTS-a moguće jedino u Beogradu i organizovano je od strane Britanskog Saveta i to dva puta mesečno.

Pripremni  kurs za IELTS ispit u Obrazovnom centru Esperanto traje od 2 ipo do 5 meseci, u zavisnosti od postojećeg znanja polaznika i intenziteta kursa. Početni nivo znanja se određuje ulaznim testom, pre početka kursa. Kurs obuhvata fond  od 40-80 školskih časova i pohadja se intenzitetom od 2 ili 3 puta po 90minuta nedeljno. Kandidati se pripremaju za ispit uz pomoć najsavremenijih materijala i tehnologije a kroz predavanja i vežbe upoznaju se i navikavaju na sam format ispita i kako primeniti stečeno znanje pri samom ispitu.

ielts_logo

PRIPREMA ZA ZVANIČNE CAMBRIDGE ISPITE –  KET, PET, FCE, CAE i CPE

Camridge English, departman Cambridge univerziteta, u saradnji sa Britanskim savetom organizuje polaganje ispita iz engleskog svih nivoa: KET (početni nivo), PET (niži srednji nivo), FCE (viši srednji nivo), CAE (viši nivo), CPE (najviši nivo). Za razliku od IELTS i TOEFL, Cambridge sertifikati o položenom ispitu nemaju rok trajanja i permanentan su dokaz kvalifikacija kandidata u jezičkim veštinama.

Pripreme za KET, PET, FCE, CAE i CPE u centru Esperanto, u zavisnosti od nivoa znanja polaznika, traju tokom cele školske godine. Kandidati se pripremaju za ispit uz pomoć najsavremenijih materijala i tehnologije a kroz predavanja i vežbe upoznaju se i navikavaju na sam format ispita i kako primeniti stečeno znanje pri samom ispitu. Prolaznost naših kandidata na Cambridge ispitima je 100%.

cambridge

Skype časovi stranih jezika

Ukoliko niste u mogućnosti da fizički prisustvujete nekom od kurseva jezika u centru Esperanto, nudimo vam i mogućnost učenja putem Skype-a. Ubrzan način života i nedostatak vremena su sastavni deo modernog življenja. Ipak, to ne treba da bude razlog da odustanete od učenja jezika. Pored toga, za određen broj učenika se takozvano učenje na daljinu (distance learning) pokazuje kao efikasnije od klasičnog učenja u učionici. Ako ste vi jedan od njih, sprečeni ste da pohađate kurs ili vam je potrebno da provežbate strani jezik radi pripreme za intervju, putovanje i sl., zakažite Skype čas kod nekog od naših predavača.

U Skype ponudi centra Esperanto su časovi engleskog, nemačkog, španskog, ruskog i francuskog, a nastava funkcioniše tako što se čas zakaže (najmanje dan unapred) i izvrši uplata na naš račun. Za više informacija nas pozovite ili kontaktirajte s nama putem e-maila: info@esperanto.rs

Prijavite se brzo I lako….
captcha

skype

Engleski jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Engleski jezik, po poreklu zapadnogermanski, je jedan od najrasprostranjenijih jezika na svetu danas. Kao maternji, govori ga oko 380 miliona ljudi širom Ujedinjenog Kraljevstva, Republici Irskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi i drugim zemljama. Po broju maternjih govornika četvrti je svetski jezik, posle kineskog, španskog i hindua, a najveći broj maternjih govornika (oko 70%) živi u… da, pogodili ste – Sjedinjenim Državama.

Zbog svog globalnog uticaja i zastupljenosti u svim sferama današnjeg poretka i modernog života, engleski jezik je teško zaobići. Predstavlja lingua franca i obavezan je kao strani jezik u nastavi osnovnih i srednjih škola širom sveta. Po broju govornika koji se engleskim služe kao drugim, ovaj jezik ubedljivo prednjači jer ga u svetu govori oko 400 miliona ljudi! Znanje engleskog se danas smatra neophodnim, kako u akademskim i poslovnim krugovima, tako i u osnovnoj komunikaciji sa ljudima širom sveta.

Kursevi engleskog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik, i kultura, umetnost i običaji zemalja engleskog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja engleskog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Starter
 Niži početni
A1/1 40
A1/2 40

A2

Elementary
Početni
A2/1 48
A2/2 48

B1

Pre-Intermediate
Niži srednji
B1/1 56
B1/2 56
Intermediate
Srednji
B1/3 56

B2

B2/1 56
Upper-Intermediate
Viši srednji
B2/2 56
B2/3 56

C1

Advance
Napredni
C1/1 64
C1/2 64

C2

Upper-Advance
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Nemački jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. Sa više od 120 miliona govornika u 38 zemalja sveta, nemački je pluricentričan, sa tri glavna centra u kojima se koristi: Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Takodje, ovim jezikom govori se u Lihtenštajnu, Luksemburgu, provinciji Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije, pograničnim delovima Danske i Francuske. Van Evrope, najveće nemačko-govorne zajednice su u pojedinim državama SAD-a i oblastima Brazila, gde se ovaj jezik prenosi s generacije na generaciju od prvih nemačkih imigranata. Iako ima veliki broj dijalekata zbog svoje rasprostranjenosti, nemački ima i svoje standardne varijetete koji se primenjuju u nastavi kod nas i u Evropi.

Nemački je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi, odnosno 13,3% Evropljana, što ga čini drugim najmasovnijim evropskim jezikom posle ruskog. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske Unije, te je drugi po broju onih koji ga uče u školama širom Evrope. Poslednjih godina, u Srbiji konkretno, trend učenja nemačkog se naglo širi, što zbog imigracije i rada na nemačkim govornim područjima, to i zbog potražnje kvalifikacije vladanja ovim jezikom na domaćem tržištu rada.

Kursevi nemačkog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik i kultura, umetnost i običaji zemalja nemačkog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja nemačkog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Einstieg
Niži početni
A1/1 40
A1/2 40

A2

Grundlagen
Početni
A2/1 48
A2/2 48

B1

Untere Mittelstufe
Niži srednji
B1/1 48
B1/2 48
Mittelstufe
Srednji
B1/3 48

B2

B2/1 48
Gute Mittelstufe
Viši srednji
B2/2 48
B2/3 48

C1

Fortgeschrittene Sprachkenntnisse
Napredni
C1/1 64
C1/2 64

C2

Exzellente Sprachkenntnisse
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Francuski jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Francuski jezik je deo porodice romanskih jezika i u svetu ga, kao maternji jezik, koristi oko 110 miliona ljudi, dok se njime koristi još 190 miliona ljudi. Pored Francuske, govori se još u Belgiji, Švajcarskoj, Luksemburgu, prekomorskim teritorijama i bivšim kolonijama Francuske i Belgije, uključujući i Kvebek u Kanadi. Francuski jezik je drugi jezik na svetu prema broju ljudi koji ga uče kao strani, a najviše se uči u Velikoj Britaniji i Nemačkoj.

Zvaničan je jezik Evropske Unije, UN-a i velikog broja međunarodnih organizacija. Na teritoriji Evropske Unije 26% ljudi govori francuski jezik, što ga čini trećim najrasprostranjenijim jezikom (posle nemačkog i engleskog). Pored toga što zbog svoje velike raprostranjenosti može biti vrlo koristan u poslovnom pogledu, francuski je je veoma romantičan i poetičan, te važi za jezik ljubavi, mode i umetnosti.

Kursevi francuskog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik i kultura, umetnost i običaji zemalja francuskog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja francuskog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Débutant
 Niži početni
A1/1 40
A1/2 40

A2

Élémentaire
Početni
A2/1 48
A2/2 48

B1

Intermédiaire bas
Niži srednji
B1/1 48
B1/2 48
Intermédiaire
Srednji
B1/3 48

B2

B2/1 48
Intermédiaire avancé
Viši srednji
B2/2 48
B2/3 48

C1

Avancé
Napredni
C1/1 64
C1/2 64

C2

Maîtrise
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Španski jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Španski ili kastiljanski, po poreklu romanski, jedan je od najrasprostranjenijih jezika na svetu. Više od 548 miliona ljudi govori španski jezik kao maternji, drugi ili strani jezik, dok po broju maternjih govornika zauzima drugo mesto u svetu. Procenjuje se da će se 10% svetske populacije sporazumevati na španskom kroz tri ili četiri generacije. Skoro 20 miliona učenika je izabralo da uči španski kao strani jezik i time zauzima treće mesto u svetu najučenijih stranih jezika, odmah nakon engleskog i francuskog.

Pored toga, španski jezik je i geografski veoma rasprostranjen budući da je zvaničan jezik u 21 zemlji (Španija, Meksiko, Kuba, Kolumbija, Argentina, Peru, Venecuela, Čile, Ekvador, Gvatemala, Dominikanska Republika, Bolivija, Honduras, Paragvaj, El Salvador, Nikaragva, Kostarika, Portoriko, Panama, Urugvaj, Ekvatorijalna Gvineja). Samim tim, španski sa sobom nosi različite kulture i jedan je od najuniverzijalnih jezika sveta zbog svoje istorije i snažnog uticaja književnosti.

Kursevi španskog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik i kultura, umetnost i običaji zemalja španskog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja španskog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Básico
 Niži početni
A1/1 40
A1/2 40

A2

Elemental
Početni
A2/1 48
A2/2 48

B1

Intermedio bajo
Niži srednji
B1/1 48
B1/2 48
Intermedio
Srednji
B1/3 48

B2

B2/1 48
Intermedio alto
Viši srednji
B2/2 48
B2/3 48

C1

Avanzado
Napredni
C1/1 64
C1/2 64

C2

Maestria
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Italijanski jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Italijanski jezik pripada romanskoj porodici jezika, a standardni se temelji na firentinskom dijalektu. Govori ga oko 62 miliona ljudi od kojih većina živi u Italiji. Pored toga, službeni je jezik u San Marinu, kao i u delovima Švajcarske (Tičino i Graubinden) i Slovenije (Koper, Izola i Piran), dok je dosta raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Trenutno je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama.

Na ovom jeziku su stvarali jedni od najznačajnijih pisaca svih vremena, kao što su Dante Aligijeri, Frančesko Petrarka i Đovani Bokačo, dok gradove u Italiji, pored bogate istorije, krase pravi biseri arhitekture. Stoga nije neobično da je upravo italijanski vekovima bio međunarodni jezik kulture i umetnosti. Italijanski jezik je veoma melodičan i milozvučan, a sa njim ćete upoznati jednu od najbogatijih kultura.

Kursevi italijanskog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik, i kultura, umetnost i običaji italijanskog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja italijanskog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Elementare
 Niži početni
A1/1 40
A1/2 40

A2

Principianti
Početni
A2/1 48
A2/2 48

B1

Medio
Niži srednji
B1/1 48
B1/2 48
Medio I
Srednji
B1/3 48

B2

B2/1 48
Superiore
Viši srednji
B2/2 48
B2/3 48

C1

Superiore avanzato
Napredni
C1/1 64
C1/2 64

C2

Professionale
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Ruski jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Nama najbliži, ruski pripada istočnoj grupi slovenskih jezika koja se u između 6.  i 8. veka odvojila od pravoslovenskog. Savremeni ruski i njemu srodni ukrajinski i beloruski datiraju iz 14. i 15. veka, a severno i južnoruski dijalekti iz 16. I 17. U današnje vreme, standardni, tj. centralozovani ruski koristi se u javnim medijima, dok je govorni jezik bogat raznovrsnim dijalektima.

Ruski je zvaničan jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana. Takođe se koristi u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR, kao i na područjima homogenog stanovištva emigranata iz zemalja bivšeg SSSR, u Izraelu, Nemačkoj, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, itd. U nekim od ovih zemalja čak cirkuliše lokalna štampa i funkcionišu tv i radio stanice na ruskom jeziku.

Različiti su podaci o ukupnom broju govornika ovog jezika. Određeni izvori navode da ga kao prvi ili drugi jezik u svetu govori izmedju 285 i 455 miliona ljudi, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti. Oko 160 miliona ruski smatra maternjim (što ga čini u tom pogledu 7. u svetu). U svakom slučaju, jedan je od najuticajnijih svetskih i među 6 zvaničnih jezika Ujedinjenih Nacija.

Kursevi ruskog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik, i kultura, umetnost i običaji zemalja ruskog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja ruskog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Уровень выживания
 Niži početni
A1/1 32
A1/2 32

A2

Предпороговый уровень
Početni
A2/1 32
A2/2 32

B1

Пороговый уровень
Srednji
B1/1 40
B1/2 40

B2

Пороговый продвинутый уровень
Viši srednji
B2/1 48
B2/2 48

C1

Уровень профессионального владения
Napredni
C1/1 56
C1/2 56

C2

Уровень владения в совершенстве
Viši napredni
C2/1 64
C2/2 64

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

Norveški jezik

 

Prijavite se brzo i lako!

Norveški jezik potiče od severnogermanske, takođe poznate kao skadinavske ili nordijske grupe jezika. Broji oko govori oko 4,5 miliona govornika  u samoj Norveškoj i oko milion van nje. Kroz tok svog razvoja ovaj je jezik bio dosta povezan i pod uticajem švedskog i danskog, te se govornici ova dva jezika, a posebno prvog,  mogu s lakoćom sporazumevati sa Norvežanima.  Norveški jezik postoji u dve službene pisane varijante: književni jezik (bokmål), koji je gotovo identičan pisanom danskom i novonorveški (nynorsk).

Norveški jezik karekteriše veliki broj dijalekata sa prilično velikim međusobnim razlikama. Ovakve razlike se mogu pripisati razuđenosti stanovništva i planinskom terenu zemlje koji donekle ograničava kontakt medju udaljenim zajednicama.  Iako standardni dijalekt postoji, on još uvek nije u potpunosti rasprostranjen i vezan je za književno norveški.

Kursevi norveškog jezika u Obrazovnom centru Esperanto, osmišljeni su tako da se polaznicima svih uzrasta na dinamičan i zabavan način  približe i jezik, i kultura, umetnost i običaji norveškog govornog područja. Naš primarni cilj je da učeniku osiguramo put do postizanja željenog nivoa znanja norveškog, uz korišćenje najsavremenije metodologije i nastavnih materijala. Tečajevi jezika za odrasle podrazumevaju rad u malim grupama (3-6 polaznika) i osmišljeni su na principu komunikacije i interakcije.

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond časova
2 x 45 min.

A1

Starter
 Niži početni
A1/1
A1/2

A2

Elementary
Početni
A2/1
A2/2

B1

Pre-Intermediate
Niži srednji
B1/1
B1/2
Intermediate
Srednji
B1/3

B2

B2/1
Upper-Intermediate
Viši srednji
B2/2
B2/3

C1

Advance
Napredni
C1/1
C1/2

C2

Upper-Advance
Viši napredni
C2/1
C2/2

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages