Šta je kolokvijalizam, a šta sleng?

Danas razmišljamo o kolokvijalizmu i žargonu, tj.slengu. Šta je jedno, a šta drugo?

Često se misli da su kolokvijalizam i sleng isto jer se ove dve forme jezika zaista preklapaju, a granica među njima zna da bude tanka. Obe su neformalne i koriste se u govornom jeziku, a nikad u zvaničnom pisanom, akademskom itd. Najčešće ih upotrebljavamo da bismo u priči opisali, dočarali određene pojave i situacije kroz ustaljene fraze, izraze, metafore i sl. Na primer, „mešati babe i žabe” je nešto što ćemo svakodnevno čuti ili sami upotrebiti. Da li je ova fraza kolokvijalizam ili sleng?