Šta je logoped?

Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom dece i odraslih sa verbalnim ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom. Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima da razviju svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio-psiho-socijalni integritet.

Obratite se logopedu za pomoć

  • Ako vaše dete kasni u jezičkom razvoju za svojim vršnjacima.


  • Kada je iz nekog razloga došlo do potpunog ili delimičnog gubitka govorno-jezičkih sposobnosti.


  • Ako je govor vašeg deteta upadljiv ili nerazumljiv za slušaoca, tj. ako je u pitanju mucanje ili ubrzan tempo govora ili možda neadekvatan izgovor glasova.


  • Ako ima teškoce vezane za učenje, tj. teško čita i piše ili uopšte nije u mogućnosti da čita i piše.

  • Ako vaše dete ima vidno slabiju pažnju ili je značajno aktivnije od svojih vršnjaka i sl.


Ukoliko je vaš odgovor na bilo koje pitanje DA ili MOŽDA,
potreban vam je savet LOGOPEDA!

Norme govorno-jezičkog razvoja od rođenja do dolaska u školu

U nastavku možete pročitati više o govorno-jezičkim normama koje služe kao vodič, Vama-roditeljima, da uporedite govorno-jezički razvoj vašeg deteta. Ukoliko primetite značajna odstupanja i kašnjenja potrebno je što pre zatražiti stručnu pomoć logopeda, kako biste dobili adekvatan savet i tretman za vaše dete.

 

Prelingvalna faza – faza pre pojave govora koja traje sve do svesne upotrebe prve reci:

 

Do 2 meseca: komunikacija deteta sa okolinom počinje već sa rođenjem. Ona se odigrava na nivou glasnog plača, osmehivanja, reagovanja na ljudski glas i govor. Prelingvalna faza

2 meseca: započinje faza gukanja

3- 4 meseca: dete glasno plače, osmehuje se sa značenjem, reaguje na iznenadne šumove.

6 meseci: faza brbljanja, dete povezuje dva ista ili različita sloga.

9 meseci: razume zabrane , reaguje na svoje ime, sluša i imitira zvukove.

 

Lingvalna faza – progovaranje

 

9- 12 meseci: dete zna 3 do 5 reči koje upotrebljava sa značenjem.

12- 18 meseci: razume jednostavna pitanja i naloge, pokazuje delove tela. Ima aktivan rečnik od 30 do 50 reči, koristi frazu od dve reči.

18- 23 meseca: koristi recenicu od tri reci, daje odgovor na pitanje kako se zove.

2 godine: ima rečnik od oko 300 reči, upotrebljava imenice, glagole i zamenice, može da odredi svoj pol, pokazuje prstima koliko ima godina, imenuje poznate predmete i zna upotrebu predmeta.

3 godine: ima 500 do 1000 reči, upotrebljava zamenice, prideve, predloge i priloge, recituje pesmice i priča kratke priče, prepoznaje i imenuje dve do četiri boje.

4 godine: govori potpunim rečenicama. Od 4 do 6 reči, opisuje događaje koji su mu se desili u toku dana, ima rečnik od oko 1500 reči.

5 godina: Koristi sve vrste reči i gramatički ih pravilno upotrebljava. Pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika, što znači da nisu dozvoljene nikakve nepravilnosti u izgovoru glasova;

omisija– nedostatak glasa u reči

supstitucija– zamena određenog glasa nekim drugim

distorzija– nepravilan izgovor glasova.

Ove greske na uzrastu od 5 godina se ne tolerišu, to je siguran znak da treba da potražite stručnu pomoć logopeda.

6 godina: govor deteta sve više liči na jezik odraslih. Ima bogat rečnik od 2000 reči ili više. Govori u prošlom, sadašnjem i budućem vremenu. Zna kojim slovom počinje neka reč, ima sposobnost da od glasova sastavi reč, pravilno drži olovku i opredeljeno je kojom rukom piše. Počinje sa učenjem čitanja i pisanja.